THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG TẠI VIỆT NAMThực trạng nguồn nước và những giải pháp xử lý nước thải

Hiện nay, Việt Nam đang phải đối mặt với thách thức lớn về tình trạng ô nhiễm nguồn nước, đặc biệt là tại các khu công nghiệp và đô thị .Tại các thành phố lớn, lượng nước thải 

Xem chi tiết

Thực trạng nước sạch và các giải pháp xử lý

 

Trong vài năm trở lại đây, nhà nước đã tập trung nhiều nguồn vốn và nhân lực để sản xuất nguồn nước sạch cho người dân với tiêu chí nước sạch các nhà máy

Xem chi tiết

Thực trạng không khí và các biện pháp xử lý

 

Cùng với các khí trên, bầu không khí xung quanh ta còn có một lượng bụi (hạt chất rắn - Particulate matter - PM) nhất định và ở dạng lơ lửng. Các hạt bụi có kích thước khác 

Xem chi tiết

Sản phẩm nổi bật


Mô tả tiêu đề sản phẩm nổi bật

DỰ ÁN ĐÃ TRIỂN KHAI


Buzz analytics business-to-consumer partner network ramen social media

Hệ thống siêu lọc UF K10-U tại Trạm xử lý nước sạch của Trụ sở Chính phủ

Hệ thống siêu lọc UF 420 di động lọc nước mặt (sông, hồ), nước ngầm (giếng khoan). Tiêu chuẩn nước đầu ra: TCVN 01:2009/BYT

Xem thêm >>

Hệ thống tiền xử lý cho UF tại Trạm xử lý nước sạch của Bộ Quốc Phòng

Công suất toàn trạm: 40m³/giờ Công suất cung cấp: 800 -1000m³/ngày đêm Chất lượng nước đầu ra: TCVN 01:2009/BYT

Xem thêm >>

Quy chuẩn quốc gia về nước thải sinh hoạt

Quy chuẩn này qui định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong n ước thải sinh hoạt khi thải ra môi trường

Xem thêm >>