Hệ thống siêu lọc UF K10-U tại Trạm xử lý nước sạch của Trụ sở Chính phủ

Hệ thống siêu lọc UF K10-U tại Trạm xử lý nước sạch của Trụ sở Chính phủ (số 01 Hoàng Hoa Thám – Hà Nội).

Hệ thống siêu lọc UF 420 di động lọc nước mặt (sông, hồ), nước ngầm (giếng khoan). Tiêu chuẩn nước đầu ra: TCVN 01:2009/BYT

Hệ thống siêu lọc UF 420 gia đình, công suất:800L/giờ.Tiêu chuẩn nước đầu ra:TCVN 01:2009/BYT